CCTV风云足球频道

CCTV风云足球频道 0/5 - 0 வாக்குகள்

பற்றி CCTV风云足球频道

இருப்பிடம்: சீனா
வகை: விளையாட்டு

中国中央电视台风云足球频道由中国中央电视台体育频道足球编辑组负责制作,是中国最早播出的数字付费频道之一,曾经一度是中国大陆播出的唯一的足球节目专业付费频道。早期竞争对手是ESPN亚洲台,现在的主要竞争对手有新视觉高清足球频道和内蒙古足球频道。

தொடர்புடைய டிவி சேனல்கள்

CCTV-8 电视剧
சீனா / பொழுதுபோக்கு
中国中央电视台电视剧频道(CCTV-8...

CGTN العربية
சீனா / பொது
中国环球电视网阿拉伯语频道(CGTN العربية‎)是中国环球电视网拥有的一条以阿拉伯语广播为主的频道,该频道为中国中央电视台继中文国际频道(CCTV-4)...

CCTV-7 军事·农业
சீனா / பொது
中國中央電視台軍事·農業頻道(CCTV-7...

CCTV-4美洲版
சீனா / பொது
中国中央电视台中文国际频道 是中国中央电视台拥有的三条以汉语普通话广播为主的频道,分别面向亚洲、欧洲、美洲播出,为中国中央电视台以海外华人、华侨和香港、澳门、台湾作为主要观众对象的频道,在中国大陆也有相当规模的收视人群。...

CCTV-11 戏曲
சீனா / பொழுதுபோக்கு
中国中央电视台戏曲频道( CCTV-11...