CCTV-12社会与法

CCTV-12社会与法 0/5 - 0 வாக்குகள்

பற்றி CCTV-12社会与法

இருப்பிடம்: சீனா
வகை: உள்ளூர்

中国中央电视台社会与法频道(CCTV-12社会与法)是中国中央电视台拥有的一条以普通话广播为主的社会法治类频道,该频道替代原有的中国中央电视台西部频道。

தொடர்புடைய டிவி சேனல்கள்

CCTV-5+ 体育赛事
சீனா / விளையாட்டு
中国中央电视台体育赛事频道(CCTV-5+ 体育赛事)是中国中央电视台的第二个免费体育频道,以全高清格式播出(部分有线电视运营商会面向拥有标清机顶盒传送经过降频处理的本频道),于2013年8月18日9时由原央视高清频道置换而来。...

CCTV中学生频道
சீனா / குழந்தைகள் டிவி
中国中央电视台中学生频道是由中央电视台下属中央新影集团与好学文化传播有限公司主办,面向中学生群体的数字电视付费频道,于2009年5月4日开播。主要播放中学生课程辅导等。...

CCTV-7 军事·农业
சீனா / பொது
中國中央電視台軍事·農業頻道(CCTV-7...

中国环球电视网北美分台
சீனா / உள்ளூர்
中国环球电视网北美分台是中国国际电视台(中国环球电视网)辖下的一个海外分台,该海外分台为中国中央电视台继非洲分台(CCTV...

CGTN Pусский
சீனா / பொது
中国环球电视网俄语国际频道(CGTN...