Kirghizistan

КТРК

КТРК

Корпорациянын тарыхы 1931-жылдан башталат. Кыргыз Радиосунун ачылышы телерадио