Slovensko

BTV

BTV

Televízia významnou mierou prispieva k vyššej informovanosti obyvateľov mesta.
MTR

MTR

Mestská Televízia Ružomberok (MTR) je lokálna televízna stanica, ktorá vysiela